Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013

Zveřejněno: 18. 9. 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat dne 25. a 26. října 2013

V pátek 25. října a v sobotu 26. října 2013 (pátek 14:00 – 22:00 hodin; sobota 08:00 – 14:00 hodin) proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  Voličům, kteří nebudou moci hlasovat ve svém  volebním okrsku, bude umožněno hlasování na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, ale také v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu. Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu již od 28. srpna, kdy byly volby vyhlášeny prezidentem republiky, avšak voličům budou moci být tyto průkazy vydávány nejdříve až ve čtvrtek 10. října. Je-li volič zapsán na základě své žádosti ve zvláštním seznamu voličů u příslušného zastupitelského úřadu, voličský průkaz mu vydá příslušný zastupitelský úřad.

Dokumenty:

Pozvánka na školení členů okrskové volební komise

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013