Rozpočtové změny č. 1/2009

Zveřejněno: 8. 6. 2009

 

Návrh rozpočtových změn obce Malá Morava č.1 /2009  .....  projednáno ,předloženo a schváleno v  ZO dne  28.05.2009, číslo usnesení  .......................
 
Důvodová  zpráva pro rozpočtové změny č.1 pro rok 2009-příjmy

Rozpočtová  změny dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY :
231 40

0000  4116 ….ostatní nein. dotace ze SR..úřad práce                    +420.000,- 
0000  4122…. nein. dotace od krajů – oprava OÚ                           +500.000,-
0000  4111…..nein. dotace volby  UZ  98 348                                     + 80.000,-
1019  2131…..příjmy z pronájmu pozemků                                          + 6.000,-
2310  2210…  voda – sankční platby (50% do RO)                              + 5.000,-
2310  2324…. voda – vratka za odběr podzemní vody 2008               + 9.000,-     
6171  3111….. prodej  pozemků                                                            +140.000,-
                                               
                                                                                          ____________________________                              
                                                                                                                                      
                                                                            Celkem příjmy:            1.160.000,- Kč

Důvodová  zpráva pro rozpočtové změny č.1 pro rok 2009 -výdaje

Vlastní rozpočtové změny dle jednotlivých kapitol - vlastní  - VÝDAJE:

231  40
1019  5169      ostatní zem činnost , nákup služeb - zaměření pozemků +   10.000,-
2212  5169      silnice , ostatní služby - dovoz a nakládka drtě ..................+    35.000,-
2212  5171      silnice, opravy a údržba                                      .....................+    72.000,-
2310  5154      voda, el. energie                                                  ......................+     5.000,-
2310  5363      voda, sankce a pokuty                                         .....................+    1.000,-
3111  5166      školka MŠ, konzultační a poradenské služby     ..................+   60.000,-
3111  6121      školka MŠ, budovy haly - revize střechy             ....................+    1.725,50
3314  5139      knihovny , materiál                                               .......................-     2.000,-
3314  5169      knihovny, nákup služeb                                        .....................+    5.000,-
3314  5321      knihovny, neinv. transfer      ORG                       ......................-    3.000,-
3612  5166      bytové hosp. - konz a porad. služby                    ....................+   12.000,-
3349  5161      sdělovací prostř, služby pošt                                 ...................+    2.000,-
3745  5171      veřejné prostranství, opravy a údržba                  ...................+   25.000,-
3745  5011      veřejné prostranství, mzdy zam                           ....................+   10.000,-
3745  5011      veřejné prostranství, mzdy dotace     UZ             ...................+  313.425,- 
3745  5031      veřejné prostranství, soc. poj                               ....................+    3.000,-
3745  5031      veřejné prostranství, soc. poj. dotace   UZ          ...................+  78.365,-
3745  5032      veřejné prostranství, zdrav. poj. UZ                     .....................+  28.210,-
3745  5032      veřejné prostranství, zdrav. poj.                           ......................+   1.000,-
2143  5212      finanční  přís. - cest. ruch(Zajaroš Jan)              .....................+   5.000,-
5519  5222      příspěvek-hasiči Podl - Dětský den                   ......................+    2.300,-
3419  5192      příspěvek občanům- zál. sportu (Ščambura)      ...................+    5.000,- 
6171  5173      místní správa, cestovné                                       .......................+    3.000,-
3322  5171      kult. památka - opravy údržba                            ........................+300 .000,- 
6171  5171      místní správa, opravy a údržba  UZ                   ........................+ 500.000,- 
3612  5171     bytové hospodaření, opravy  údržba                ...........................-  533.025,50         
6117  5901     volby EP ...nespec. rezervy   UZ  98348                .....................+   80.000,-
3619  5660     půjčka FRB - vyplacení                                         ........................+ 140.000,-
                                                                                                                              ____________
                                                                                                                                  + 1.698.025,50
                                                                                                                                   -     538.025,50
                                                                                            Celkem výdaje  :         +1.160.000,-Kč

 


Komentář: 
Rozpočtové změny č. 1 jsou provedeny navýšením  o dotace z Úřadu práce ....420.000,- Kč, dotace  volby do Evropského  parlamentu ...80.000,-Kč, dotace krajský  úřad- oprava OÚ...
500.000,-. Výdaje navýšeny o dotace v příjmech. Bytové  hospodářství, položka opravy snížena o 533.025,50 z důvodu přesunu fin. prostředků na opravy kult. památek, kdy tato částka bude zpět vrácenan na položku bytového hospodářství po obdržení dotace na opravu kaple Vysoký Potok. Dočasné vykrytí bylo použito z důvodu včasného profinanacování  prostředků a možnosti začít s opravami co nejdříve.
  
    
                         

 

            Marinov Antonín                                                         Pospíchalová Simona
             starosta obce                                                    účetní obce - správce rozpočtu

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Rozpočtové změny č. 1/2009