Rozpočet na rok 2009

Zveřejněno: 11. 3. 2009

 

Rozpočet  rok  2009

 

Rozpočtové  příjmy

 

 

Par.      Pol.

 

Text

 

návrh

rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

0000

1111

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

1.400.000

 

0000

1112

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

200.000

 

0000

1113

Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

120.000

 

0000

1121

Daň z příjmu právnických osob

2.000.000

 

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

3.000.000

 

0000

1332

Poplatky za znečištění ovzduší

500

 

0000

1337

Komunální odpad

245.000

 

0000

1341

Poplatek ze psů

17.000

 

0000

1342

Poplatek za rekreační pobyt

40.000

 

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

2.000

 

0000

1344

Poplatek ze vstupného

2.000

 

0000

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

24.000

 

0000

1361

Správní poplatky

15.000

 

0000

1511

Daň z nemovitostí

650.000

 

0000

2460

Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení

94.000

 

0000

4112

Dotace ze státního rozpočtu

46.500

 

0000

4134

Převody z rozpočtových účtů

36.000

 

0000

4139

Ostatní převody z vlastních účtů

24.000

 

 

 

Celkem bez par.

7.916.000

 

 

 

 

 

 

1019

2111

Příjmy z poskytování služeb

4.000

 

1019

2131

Pronájem pozemků

3.000

 

 

 

Celkem zemědělská činnost

7.000

 

 

 

 

 

 

1031

2329

Ostatní nedaňové příjmy

100.000

 

 

 

Celkem pěstební činnost

100.000

 

 

 

 

 

 

2310

2111

Voda poplatky za poskytování služeb

200.000

 

2310

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

5.000

 

 

 

Celkem pitná voda

205.000

 

 

 

 

 

 

3314

2111

Příjmy z poskytování služeb

2.000

 

 

 

Celkem činnosti knihovnické

2.000

 

 

 

 

 

 

3392

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

5.000

 

 

 

Celkem zájmová činnost v kultuře

5.000

 

 

 

 

 

 

3612

2132

Příjmy z pronájmu bytů

700.000

 

 

 

Celkem bytové hospodářství

700.000

 

 

 

 

 

 

3619

2141

Příjmy z úroků (FRB)

15.600

 

 

 

Celkem ostatní programy rozvoje bydlení

15.600

 

 

 

 

 

 

3632

2111

Příjmy z poskytování služeb - hroby

2.000

 

 

 

Celkem pohřebnictví

2.000

 

 

 

 

 

 

3722

2111

Poskytování služeb - vývoz komunálního odpadu

70.000

 

3722

2112

Příjmy z prodeje zboží - popelnice

6.000

 

 

 

Celkem sběr a svoz komunálních odpadů

76.000

 

 

 

 

 

 

3723

2111

Příjmy z poskytování ostatních služeb

6.000

 

 

 

Celkem sběr a svoz ostatních odpadů

6.000

 

 

 

 

 

 

6171

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – zas. místn.

3.000

 

6171

3111

OÚ – příjmy z prodeje pozemků

200.000

 

 

 

Celkem činnost místní správy

203.000

 

 

 

 

 

 

6310

2141

Příjmy z úroků

45.000

 

 

 

Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací

45.000

 

 

 

 

 

 

 

Celkem rozpočtové příjmy

9.282.600

 

         

 

 

 

F i n a n c o v á n í

 

 

 

 

 

0

 

Rozpočtové  výdaje

 

 

 Par.     Pol.      

 

Text

 

 

  Návrh

rozpočtu

 

 

1019

5166

Konzultační,poradenské  a  právní služby

10.000

 

1019

5169

Nákup ostatních služeb

15.000

 

1019

5362

Platba daní a poplatků

15.000

 

1019

6130

Nákup pozemků

5.000

 

 

 

Celkem zemědělská a potravinářská činnost

45.000

 

 

 

 

 

 

1039

5169

Ostatní služby - lesy

85.000

 

1039

5139

Nákup materiálu - lesy

25.000

 

1039

5156

Pohonné hmoty a maziva

1.000

 

 

 

Celkem ostatní záležitosti lesního hospodářství

111.000

 

 

 

 

 

 

2212

5011

Platy  zaměstnanců v pracovní poměru

79.000

 

2212

5021

Ostatní osobní výdaje

20.000

 

2212

5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení

20.000

 

2212

5032

Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění

7.500

 

2212

5139

Nákup materiálu

70.000

 

2212

5156

Pohonné hmoty

40.000

 

2212

5169

Nákup ostatních služeb

50.000

 

2212

5171

Opravy a údržba

100.000

 

 

 

Celkem silnice

386.500

 

 

 

 

 

 

2221

5193

Výdaje na dopravní obslužnost

109.056

 

 

 

Celkem provoz veřejné silniční dopravy

109.056

 

 

 

 

 

 

2229

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

67.000

 

2229

5021

Ostatní osobní výdaje

1.000

 

2229

5031

Sociální pojištění

18.000

 

2229

5032

Zdravotní pojištění

8.000

 

2229

5173

Cestovné

4.000

 

 

 

Celkem ostatní záležitosti silniční dopravy

98.000

 

 

 

 

 

 

2310

5021

Ostatní osobní výdaje

20.000

 

2310

5139

Nákup materiálu

30.000

 

2310

5154

Elektrická energie

15.000

 

2310

5167

Školení

2.000

 

2310

5169

Nákup služeb

130.000

 

2310

5171

Opravy a údržba

100.000

 

2310

5362

Platby  daní a poplatků

40.000

 

 

 

Sankce a pokuty

10.000

 

2310

6122

Přístroje a zařízení

50.000

 

 

 

Celkem pitná voda

397.000

 

 

 

 

 

 

2321

5021

Ostatní osobní výdaje

2.000

 

2321

5139

Materiál

5.000

 

2321

5154

Elektrická energie

13.000

 

2321

5169

Nákup ostatních služeb

60.000

 

2321

5171

Oprava a údržba

20.000

 

 

 

Celkem čištění a odvádění odpadních vod

100.000

 

 

 

 

 

 

3111

5021

Ostatní osobní výdaje

2.000

 

3111

5139

Materiál

1.000

 

3111

5175

Pohoštění

2.000

 

3111

5194

Věcné dary

2.000

 

3111

5331

Neinvestiční příspěvek pro mateřskou školku

557.000

 

 

 

Celkem předškolní zařízení

564.000

 

 

 

 

 

 

3113

5321

Neinvestiční dotace na žáky základní školy

115.347 org.

 

 

 

 

 

 

3314

5021

Ostatní osobní výdaje

26.000

 

3314

5139

Nákup materiálu

20.000

 

3314

5154

Elektrická energie

25.000

 

3314

5167

Služby školení a vzdělávání

2.000

 

3314

5171

Opravy a údržba

15.000

 

3314

5321

Neinvestiční dotace obcím

25.000

 

 

 

Celkem činnosti knihovnické

113.000

 

 

 

 

 

 

3392

5021

Ostatní osobní výdaje

14.000

 

3392

5139

Nákup materiálu

50.000

 

3392

5154

Elektrická energie

20.000

 

3392

5155

Pevná paliva

20.000

 

3392

5169

Nákup ostatních služeb

25.000

 

3392

5171

Opravy a údržba

50.000

 

 

 

Celkem zájmová činnost v kultuře

179.000

 

 

 

 

 

 

3322

5169

Nákup ostatních služeb

10.000

 

3322

5171

Oprava a udržování

210.000

 

 

 

Celkem zachování a obnova kulturních památek

220.000

 

 

 

 

 

 

3326

5171

Opravy a udržování

130.000

 

 

 

Celkem zachování a obnova hodnot místního kult. děd.

130.000

 

 

 

 

 

 

3330

5223

Neinvestiční  transfery církvím

10.000

 

 

 

Celkem  činnosti registrovaných  církví

10.000

 

 

 

 

 

 

3349

5021

Ostatní osobní výdaje

12.000

 

3349

5169

Nákup ostatních služeb

25.000

 

 

 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

37.000

 

 

 

 

 

 

3399

5139

Nákup materiálu

6.000

 

3399

5175

Pohoštění

10.000

 

3399

5194

Věcné dary

3.000

 

 

 

Celkem ostatní záležitosti kultury

19.000

 

 

 

 

 

 

3419

5139

Nákup materiálu

3.000

 

3419

5222

Příspěvek na provozní náklady   OS

30.000

 

3419

5175

Pohoštění

2.000

 

3419

5194

Věcné dary

6.000

 

 

 

Celkem ostatní tělovýchovná činnost

41.000

 

 

 

 

 

 

3421

5229

Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org.

20.000

 

 

 

Celkem využití volného času dětí a mládeže

20.000

 

 

 

 

 

 

3612

5139

Nákup materiálu

100.000

 

3612

5154

Elektrická energie

60.000

 

3612

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5.000

 

3612

5168

Služby zpracování dat

5.000

 

3612

5169

Nákup ostatních služeb

120.000

 

3612

5171

Opravy a údržba

1.149.681,40

 

 

 

Celkem bytové hospodářství

1.439.681,40

 

 

 

 

 

 

3631

5154

Elektrická energie

170.000

 

3631

5171

Opravy a udržování

160.000

 

3631

6121

Stavby, budovy

40.000

 

3631

5139

Nákup materiálu

20.000

 

 

 

Celkem veřejné osvětlení

390.000

 

 

 

 

 

 

3632

5021

Ostatní osobní výdaje

6.000

 

3632

5139

Nákup materiálu

110.000

 

3632

5169

Nákup ostatních služeb

20.000

 

3632

5171

Opravy a údržba

20.000

 

3632

5156

Pohonné hmoty a maziva

4.000

 

 

 

Celkem pohřebnictví

160.000

 

 

 

 

 

 

3635

6119

Územní plán 

36.000

 

 

 

 

 

 

3639

5139

Nákup materiálu

10.000

 

3639

5156

Pohonné hmoty a maziva

60.000

 

3639

5171

Opravy a udržování - traktor

50.000

 

3639

5169

Nákup ostatních služeb

5.000

 

 

 

Celkem komunální služby

125.000

 

 

 

 

 

 

3721

5021

Ostatní osobní výdaje

4.000

 

3721

5169

Nákup ostatních služeb

5.000

 

 

 

Celkem sběr a svoz nebezpečného odpadu

9.000

 

 

 

 

 

 

3722

5021

Ostatní osobní výdaje

5.000

 

3722

5138

Nákup zboží

35.000

 

3722

5137

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

80.000

 

3722

5139

Nákup materiálu

10.000

 

3722

5164

Nájemné

25.000

 

3722

5169

Nákup ostatních služeb

470.000

 

3722

5171

Opravy a udržování

15.000

 

 

 

Celkem sběr a svoz komunálních odpadů

640.000

 

 

 

 

 

 

3723

5169

Sběr a svoz ostatních odpadů

20.000

 

 

 

 

 

 

3745

5011

Platy zaměstnanců

91.000

 

3745

5031

Sociální pojištění

23.000

 

3745

5032

Zdravotní pojištění

9.000

 

3745

5021

Ostatní osobní výdaje

10.000

 

3745

5132

Ochranné pomůcky

5.000

 

3745

5139

Nákup materiálu

16.000

 

3745

5156

Pohonné hmoty

15.000

 

3745

5169

Ostatní služby

20.000

 

3745

5171

Opravy a udržování

13.000

 

3745

5137

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

60.000

 

 

 

Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

262.000

 

 

 

 

 

 

4351

5229

Ostatní nein. transfery neziskovým organizacím

20.000

 

 

 

Celkem osobní asistence,pečovatelská služba

20.000

 

 

 

 

 

 

4374

5229

Azylové domy, noclehárny

5.000

 

 

 

Celkem ost. neinv. transakce neziskovým organizacím

5.000

 

 

 

 

 

 

5512

5021

Ostatní osobní výdaje

3.000

 

5512

5134

Prádlo, oděv, obuv

30.000

 

5512

5139

Nákup materiálu

15.000

 

5512

5154

Elektrická energie

3.000

 

5512

5156

Pohonné hmoty

5.000

 

5512

5167

Školení

10.000

 

5512

5169

Nákup ostatních služeb

10.000

 

5512

5171

Opravy a údržba

40.000

 

5512

5173

Cestovné

3.000

 

5512

5137

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

40.000

 

 

 

Celkem požární ochrana – dobrovolná část

159.000

 

 

 

 

 

 

5519

5021

Ostatní  osobní výdaje

5.000

 

5519

5139

Nákup materiálu

5.000

 

5519

5169

Nákup ostatních služeb

25.000

 

5519

5171

Opravy a údržba

4.000

 

 

 

Celkem ostatní záležitosti požární ochrany

39.000

 

 

 

 

 

 

6112

5021

Ostatní osobní výdaje

10.000

 

6112

5023

Odměny členů zastupitelstva

860.000

 

6112

5031

Povinné pojistné na sociálním zabezpečení

200.000

 

6112

5032

Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění

75.000

 

6112

5139

Nákup materiálu

5.000

 

 

 

Celkem zastupitelstva obcí

1.150.000

 

 

 

 

 

 

6171

5011

Platy zaměstnanců

320.000

 

6171

5021

Ostatní osobní výdaje

20.000

 

6171

5031

Pojištění na sociální zabezpečení

100.000

 

6171

5032

Zdravotní pojištění

50.000

 

6171

5038

Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem

12.000

 

6171

5136

Knihy, tisk

20.000

 

6171

5137

Drobný hmotný majetek    

100.000

 

6171

5139

Nákup materiálu

80.000

 

6171

5154

Elektrická energie

80.000

 

6171

5156

Pohonné hmoty a maziva

50.000

 

6171

5161

Služby pošt

20.000

 

6171

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

80.000

 

6171

5163

Služby peněžních ústavů

70.000

 

6171

5166

Konzultační a poradenské služby

80.000

 

6171

5167

Školení a vzdělávání

10.000

 

6171

5168

Služby zpracování dat

30.000

 

6171

5169

Ostatní služby

140.000

 

6171

5171

Opravy a údržba

600.000

 

6171

5175

Pohoštění

10.000

 

6171

5179

Ostatní nákupy

15.000

 

6171

5321

Neinvestiční transfer obcím (Veř. práv. smlouva)

12.000

 

6171

5229

Neinvestiční dotace neziskovým organizacím

20.000

 

6171

5361

Nákup kolků

2.000

 

6171

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

8.000

 

6171

5365

Platby daní a poplatků  krajům a obcím

3.000

 

6171

6122

Stroje , přístroje, zařízení

60.000

 

 

 

Celkem místní správa

1.992.000

 

 

 

 

 

 

6402

5364

Vratky veřejným rozpočtům

46.015,60

 

 

 

Finanční vypořádání minulých let

46.015,60

 

 

 

 

 

 

6310

5163

Služby peněžních ústavů

35.000

 

 

 

Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací

35.000

 

 

 

 

 

 

6330

5342

Převody FKSP a sociálního fondu

36.000

 

6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

24.000

 

 

 

Celkem převody vlastním fondům v rozp. územní úr.

60.000

 

 

 

 

 

 

 

Celkem rozpočtové výdaje

9.282.600

         

 

 


Jste zde: Úvod > Dokumenty > Rozpočet na rok 2009