Rozpočtový výhled na léta 2009-2010

Zveřejněno: 12. 12. 2008

 

Rozpočtový výhled obce Malá Morava na období

2009 – 2011

 

Zastupitelstvo obce Malá Morava dne 3.12.2008 usnesením číslo 2008/12/09 v souladu s § 3 zákona č . 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválilo rozpočtový výhled Obce Malá Morava na roky 2009 – 2011.

 

Rozpočtový výhled se sestavuje k zajištění stability potřeb a hospodaření obce a je pomocným nástrojem orgánů obce sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

 

Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je skutečnost roku 2007 a rozpočet na rok 2008 .

 

 

Příjmy

 

(Údaje uvedeny v tisících Kč)

§

pOl.

 

2009

2010

2011

0000

1111

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

1.400

1.500

1.600

0000

1112

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

200

200

300

0000

1113

Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

100

120

130

0000

1121

Daň z příjmu právnických osob

2.000

2.000

2.200

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

200

300

350

0000

1332

Poplatky za znečištění ovzduší

0,5

0,5

1

0000

1337

Komunální odpad

245

245

320

0000

1341

Poplatek ze psů

17

17

17

0000

1342

Poplatek za rekreační pobyt

40

45

50

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

2

2

2

0000

1344

Poplatek ze vstupného

2

3

5

0000

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

41

41

50

0000

1361

Správní poplatky

11

20

30

0000

1511

Daň z nemovitostí

650

700

900

0000

2460

Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení

126

200

250

0000

4112

Dotace ze státního rozpočtu

30

100

200

0000

4134

Převody z rozpočtových účtů

36

36

36

0000

4139

Ostatní převody z vlastních účtů

21

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

 

Celkem zemědělská činnost

7

10

15

 

 

 

 

 

 

1031

 

Celkem pěstební činnost

146

150

150

 

 

 

 

 

 

2310

 

Celkem pitná voda

205

205

205

 

 

 

 

 

 

3314

 

Celkem činnosti knihovnické

2

3

3

 

 

 

 

 

 

3392

 

Celkem zájmová činnost v kultuře

6

7

8

 

 

 

 

 

 

3612

 

Celkem bytové hospodářství

700

750

800

 

 

 

 

 

 

3619

 

Celkem ostatní programy rozvoje bydlení

10

20

30

 

 

 

 

 

 

3632

 

Celkem pohřebnictví

2

3

4

 

 

 

 

 

 

3722

 

Celkem sběr a svoz komunálních odpadů

76

80

80

 

 

 

 

 

 

3723

 

Celkem sběr a svoz ostatních odpadů

5

6

8

 

 

 

 

 

 

6171

 

Celkem činnost místní správy

200

210

250

 

 

 

 

 

 

6310

 

Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje

 

(Údaje uvedeny v tisících Kč)

§

pol.

 

2009

2010

2011

1019

 

Celkem zemědělská a potravinářská činnost

44

50

60

 

 

 

 

 

 

1039

 

Celkem ostatní záležitosti lesního hospodářství

100

100

150

 

 

 

 

 

 

2212

 

Celkem silnice

560

500

600

 

 

 

 

 

 

2221

 

Celkem provoz veřejné silniční dopravy

104

120

140

 

 

 

 

 

 

2229

 

Celkem ostatní záležitosti silniční dopravy

90

100

120

 

 

 

 

 

 

2310

 

Celkem pitná voda

325

350

400

 

 

 

 

 

 

2321

 

Celkem čištění a odvádění odpadních vod

106

100

120

 

 

 

 

 

 

3111

 

Celkem předškolní zařízení

420

450

470

 

 

 

 

 

 

3113

 

Neinvestiční dotace na žáky základní školy

140

150

160

 

 

 

 

 

 

3314

 

Celkem činnosti knihovnické

118

130

140

 

 

 

 

 

 

3392

 

Celkem zájmová činnost v kultuře

159

170

180

 

 

 

 

 

 

3322

 

Celkem zachování a obnova kulturních památek

110

100

130

 

 

 

 

 

 

3326

 

Celkem zachování a obnova hodnot místního kult. dědictví.

100

100

130

 

 

 

 

 

 

3399

 

Celkem ostatní záležitosti kultury

19

25

30

 

 

 

 

 

 

3419

 

Celkem ostatní tělovýchovná činnost

40

50

60

 

 

 

 

 

 

3421

 

Celkem využití volného času dětí a mládeže

20

40

60

 

 

 

 

 

 

3612

 

Celkem bytové hospodářství

1.300

1.500

1.600

 

 

 

 

 

 

3631

 

Celkem veřejné osvětlení

490

500

550

 

 

 

 

 

 

3632

 

Celkem pohřebnictví

70

80

90

 

 

 

 

 

 

3639

 

Celkem komunální služby

220

250

300

 

 

 

 

 

 

3721

 

Celkem sběr a svoz nebezpečného odpadu

9

9

15

 

 

 

 

 

 

3722

 

Celkem sběr a svoz komunálních odpadů

550

550

600

 

 

 

 

 

 

3723

 

Sběr a svoz ostatních odpadů

20

30

40

 

 

 

 

 

 

3745

 

Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

500

500

600

 

 

 

 

 

 

4314

 

Celkem pečovatelské služby

10

20

30

 

 

 

 

 

 

5512

 

Celkem požární ochrana – dobrovolná část

100

120

130

 

 

 

 

 

 

5519

 

Celkem ostatní záležitosti požární ochrany

24

30

40

 

 

 

 

 

 

6112

 

Celkem zastupitelstva obcí

800

900

1.000

 

 

 

 

 

 

6171

 

Celkem místní správa

1.400

1.500

1.600

 

 

 

 

 

 

6310

 

Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací

30

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno   : 11.12.2008

Sejmuto    : 11.1.2009

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Rozpočtový výhled na léta 2009-2010