Rozpočtové provizorium na rok 2009

Zveřejněno: 12. 12. 2008

 

Vyhlášení rozpočtového provizoria Obce Malá Morava na rok 2009

 

 

Zastupitelstvo obce Malá Morava vyhlašuje na dobu od 1.1.2009 do schválení rozpočtu obce na rok 2009 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření :

 

1.    Výdaje na běžný provoz nebudou limitovány.

2.    Celkové příjmy za dané období nebudou limitovány.

3.    Budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů – například dotace pro MŠ a dotace pro MŠ z obecního rozpočtu ve výši 1/12 měsíčně ze skutečnosti loňského roku.

4.    Také lze čerpat finanční prostředky na zimní údržbu komunikací, nákup uhlí a materiálu na drobné opravy kulturního domu.

5.    Lze čerpat výdaje na prováděné  revize domů, strojů a zařízení dle zákona.

6.    Výdaje na platy zaměstnanců, odměny členům zastupitelstva a odvody se odvádějí v plném rozsahu ve stanovených termínech dle platné legislativy.

7.    Lze čerpat finanční prostředky na havarijní opravy a běžnou údržbu (komunikace, byty, veřejné osvětlení, atd.).

8.    Lze čerpat finanční prostředky za nákup zboží, služeb a prací objednaných nebo provedených v roce 2008.

9.    Lze čerpat prostředky na úhradu záloh elektrické energie, na zajištění dopravní obslužnosti, za vypracování daňového přiznání a ostatní činnosti objednané v roce 2008.

10.Lze čerpat prostředky na právní konzultace a zastupování.

11.Nebudou čerpány prostředky na investiční akce.

12.Lze čerpat prostředky na vydávání obecního zpravodaje.

 

 

 

 

Schváleno usnesením č. 2008/12/10 a 200/12/25 ze dne 3.12.2008.

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Rozpočtové provizorium na rok 2009