Současnost

Zveřejněno: 2. 2. 2007

 

 

Malá Morava má střední nadmořskou výšku 585 m a je rozložena při stejnojmenném vodním toku. Katastr Malé Moravy se postupně zvedá z údolí řeky Moravy, jímž prochází silnice a železniční trať z Hanušovic do Čech, k západu do prvních kopců ze skupiny Králického Sněžníku a směrem na jih až k hoře Jeřáb, nejvyššímu bodu Hanušovické vrchoviny.

 

 Dnešní podoba obce vznikala postupným spojováním okolních obcí (Vojtíškov, Vysoká, Podlesí, Křivá Voda, Vlaské, Vysoký Potok, Zlatý Potok a Sklené), ležících na svazích Hrubého Lesa a Králického Sněžníku, v jeden správní celek. Těmto obcím byl společný nepříznivý vývoj, zejména po druhé světové válce odsunem původních obyvatel německé národnosti a nedostatečným dosídlením nových obyvatel.

Na severní část obce navazuje místní část Sklené, která tvoří hranici s Pardubickým krajem a také hranici s Polskem. Další části, které byly k obci připojeny, se nacházejí v blízkém okolí a z některých vznikají vyhledávané chatařské oblasti.

V současnosti v Malé Moravě a okolních vesnicích žije pouze zlomek obyvatel z původního počtu, který zde žil při sčítání  v roce 1900. Ale i přesto je zde poměr živo. Místní zemědělci hospodaří na farmách, které vzhledem k podmínkám a poloze obce přešly na ekologické zemědělství. Za zmínku stojí také chov ryb v pstruží líhni a provoz výrobny masných výrobků.

Příroda v okolí je velmi zachovalá. Jsou zde ideální podmínky pro turistiku, zejména cyklo a agroturistiku. K vidění jsou také unikátní kamenné stavby a zachovalé pevnosti z dob mobilizace, které tvořily hradbu na někdejších hranicích s Německem.

Obec nabízí velkou spoustu kulturních památek. Na poutních místech „Svatá Trojice“ a nedalekém „klášteru na Hoře Matky Boží“ na Hedeči, jsou pravidelně pořádány bohoslužby a poutě.

V místní části Vysoká se nachází kaple Nejsvětější Trojice. Za přispění rakouských a německých sudetských obyvatel zde byl vybudován památník Franze Schuberta, jako památka na narození místního rodáka, otce tohoto významného hudebního skladatele. I zde je každoročně pouť.

 

V zimě obec nabízí velké množství udržovaných lyžařských tras a sjezdovek. V blízkém okolí je možno využít lyžařské střediska na Dolní Moravě a ve Starém Městě pod Sněžníkem.

 

 Statistické údaje o obci

 

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem

 588

z toho ženy

 282

Muži

svobodní

 164

ženatí

 107

rozvedení

 30

ovdovělí

 4

nezjištěno

 1

Ženy

svobodné

 121

vdané

 104

rozvedené

 25

ovdovělé

 32

nezjištěno

 0


2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem

 588

v tom ve věku

0-4

 32

5-14

 84

15-19

 36

20-29

 122

30-39

 74

40-49

 80

50-59

 82

60-64

 22

65-74

 40

75+nezj.

 16

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší

 472

v tom
podle
stupně
vzdělání

bez vzdělání

 7

základní vč. neukončeného

 185

vyučení a stř. odborné bez mat.

 196

úplné střední s maturitou

 61

vyšší odborné a nástavbové

 7

vysokoškolské

 14

nezjištěné vzdělání

 2

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem

 588

z toho
národnost

česká

 502

moravská

 9

slezská

 0

slovenská

 51

romská

 0

polská

 1

německá

 7

ukrajinská

 1

vietnamská

 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem

 588

Věřící

 218

z toho

církev římskokatolická

 197

církev českosl. husitská

 2

českobratrská církev evangel.

 3

pravoslavná církev

 3

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi

 0

Bez vyznání

 319

Nezjištěné vyznání

 51

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem

 588

Ekonomicky aktivní celkem

 295

v tom

zaměstnaní

 222

z toho

pracuj. důchodci

 2

ženy na mat. dov.

 7

nezaměstnaní

 73

Ekonomicky neaktivní celkem

 288

z toho

nepracuj. důchodci

 129

žáci, studenti, učni

 101

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou

 5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem

 588

Ekonomicky aktivní celkem

 295

z toho
podle
odvětví

zemědělství, lesnictví, rybolov

 62

průmysl

 112

stavebnictví

 36

obchod,opravy motor. vozidel

 22

doprava, pošty a telekomunikace

 7

veřejná správa, obrana, soc. zabez.

 5

školství, zdravot., veter. a soc. činn.

 13

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání

 206

z toho

v rámci obce

 79

v rámci okresu

 62

v rámci kraje

 0

do jiného kraje

 58

vyjíždějící do zam. denně mimo obec

 104

Žáci vyjíždějící denně mimo obec

 66

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti

 197

v tom

s 1 HD

 170

se 2+ HD

 27

Hospodařící domácnosti

 232

v tom

s 1 CD

 230

se 2+ CD

 2

Cenzové domácnosti

 234

v tom

úplné rodiny

 121

z toho se závisl. dětmi

 59

neúplné rodiny

 37

z toho se závisl. dětmi

 17

nerodinné domácnosti

 3

domácnosti jednotlivců

 73

10. Domovní fond


Domy úhrnem

 190

z toho domy obydlené

 136

z úhrnu
obydlených
domů 

rodinné domy

 115

bytové domy 

 17

domy
podle
vlastnictví

soukromých osob

 100

obce, státu

 24

SBD

 0

domy
postavené

do 1919

 55

1920-1945

 21

1946-1980

 39

1981-2001

 21

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem

 136

z toho
podle
podlaží

1-2

 133

3-4

 3

5+

 0

počet
domů
vybavených

přípojkou na kanalizační síť

 20

vodovodem

 133

plynem

 4

ústředním topením

 97

12. Bytový fond


Byty úhrnem

 258

v tom

byty obydlené

 197

z toho

v rodin. domech

 120

v bytov. domech

 72

byty neobydlené v obydl. domech

 7

byty neobydlené v neobydl.domech

 54

z toho
podle důvodu

obydl. přechodně

 3

slouží k rekreaci

 44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem

 197

z toho
podle
právního
důvodu
užívání

ve vlastním domě

 88

v osobním vlastnictví

 0

nájemní

 91

člena bytového družstva

 0

z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností

1 místnost

 14

2 místnosti

 51

3 místnosti

 98

4 místnosti

 19

5+ místností

 14

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem

 197

byty
podle
vybavení

plyn v bytě

 2

vodovod v bytě

 192

vlastní splachov.záchod

 187

vlastní koupelna, sprchový kout

 190

ústřední topení

 110

etážové topení

 16

průměrný
počet

osob na byt

 2,95

osob na obytnou místnost 8+m2

 1,04

obytné plochy na byt

 52,51

obytné plochy na osobu

 17,68

obytných místn. na byt

 2,85

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Současnost