Volby do zastupitelstev obcí 2014

Zveřejněno: 27. 8. 2014

 

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 11. 10. 2014, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 11. 10. 2014, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv. Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Pokud však cizí státní občan EU s trvalým pobytem v obci bude chtít do zastupitelstva obce volit, musí sám požádat u obecního úřadu o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, a to nejpozději do středy 8. října do 16.00 hodin, kdy se uzavírá stálý seznam voličů a jeho dodatek. To neplatí, pokud již byl do dodatku zapsán někdy v minulosti a od té doby nebyl z tohoto vyškrtnut. Pokud volič - cizí státní občan EU nebude v dodatku po uvedeném termínu zapsán, nebude moci ani volit, neboť dodatečný zápis takového voliče do dodatku není možný, a to ani ve volební místnosti.

 

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Informace o místu a době konání voleb

Hlasovací lístek

Výsledky voleb

Výsledky voleb - graf

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Volby do zastupitelstev obcí 2014