Cihelna 2009

Zveřejněno: 17. 8. 2009

 

Den Sil podpory AČR "CIHELNA" 2009 Králíky
proběhne ve dnech 21. - 23. 8. 2009

Každý rok se koncem srpna koná vzpomínková akce CIHELNA zaměřená na vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Jejím cílem je připomínat skutečnost, že svobodu lze ztratil lehce, těžká je však cesta k jejímu znovunabytí. Hlavním bodem programu je několik bojových ukázek v režii vojenskohistorických klubů převážně s tématem druhé světové války, dále pak presentace AČR, integrovaného záchranného systému, výstavy vojenské historické techniky a mnoho dalšího. Hlavním pořadatelem je město Králíky, v jehož okolí se akce odehrává, Armyfort s. r. o. – provozovatel vojenského muzea a Armáda ČR. Akci podporuje Pardubický kraj. Svým pojetím, rozsahem, tradicí a tématy patří mezi nejvýznamnější akce tohoto zaměření v ČR. Díky prostředí a historickým reáliím je jinde ve stejném rozsahu a kvalitě neopakovatelná.

Další informace najdete na webové adrese: www.akcecihelna.com 

Informace čerpány z www.kraliky.eu

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Cihelna 2009