Výzva uživatelům pozemků ve vlastnictví obce

Zveřejněno: 17. 1. 2020

 

 

Výzva uživatelům pozemků ve vlastnictví obce

 

Obec Malá Morava vyzývá uživatele obecních pozemků, kteří tyto pozemky užívají bez řádné nájemní či pachtovní smlouvy, aby se do 30.4.2020 vyjádřili, jestli mají i nadále zájem tyto pozemky užívat nebo jestli do této doby pozemkové parcely vyklidí. V případě zájmu o další užívání je ovšem nezbytně nutné uzavřít s obcí nájemní nebo pachtovní smlouvu.     

Ve vyjádření prosím uveďte, jaké obecní pozemkové parcely užíváte (parcelní číslo, katastrální území, popřípadě zákres v katastrální mapě), a které chcete užívat i nadále, včetně účelu užívání. Tyto informace můžete zasílat emailem na obec@obecmalamorava.cz, nebo písemně na adresu úřadu.

Následně budou projednány záměry pronájmů či pachtů a uzavřeny nájemní smlouvy. Prosím věnujte této záležitosti pozornost, protože v případě nezájmu mohou být pozemky dány do užívání třetím osobám.

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Výzva uživatelům pozemků ve vlastnictví obce