Rozpočtové provizorium 2010

Zveřejněno: 7. 12. 2009

 

Vyhlášení rozpočtového provizoria Obce Malá Morava na rok 2010

 

 

Zastupitelstvo obce Malá Morava vyhlašuje na dobu od 1.1.2010 do schválení rozpočtu obce na rok 2010 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření :

 

1. Výdaje na běžný provoz nebudou limitovány.


 

2. Celkové příjmy za dané období nebudou limitovány.


 

3. Budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů – například dotace pro MŠ a dotace pro MŠ z obecního rozpočtu ve výši 1/12 měsíčně ze skutečnosti loňského roku.


 

4. Také lze čerpat finanční prostředky na zimní údržbu komunikací, nákup uhlí a materiálu na drobné opravy kulturního domu.


 

5. Lze čerpat výdaje na prováděné  revize domů, strojů a zařízení dle zákona.


 

6. Výdaje na platy zaměstnanců, odměny členům zastupitelstva a odvody se odvádějí v plném rozsahu ve stanovených termínech dle platné legislativy.


 

7. Lze čerpat finanční prostředky na havarijní opravy a běžnou údržbu (komunikace, byty, veřejné osvětlení, atd.).


 

8. Lze čerpat finanční prostředky za nákup zboží, služeb a prací objednaných nebo provedených v roce 2009.


 

9. Lze čerpat prostředky na úhradu záloh elektrické energie, na zajištění dopravní obslužnosti, za vypracování daňového přiznání a ostatní činnosti objednané v roce 2009.


 

10.Lze čerpat prostředky na právní konzultace a zastupování.


 

11.Nebudou čerpány prostředky na investiční akce.

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Rozpočtové provizorium 2010