Jubilejní kámen u "Svaté Trojice"

Zveřejněno: 3. 10. 2009

 

Při toulkách v okolí kaple "Svaté Trojice" ve Vysokém Potoku, nedaleko Severomoravské chaty, můžete spatřit spoustu zajímavostí. Mezi největší patří například Rudolfův pramen, kde vyvěrá radioaktivní, léčivá voda, historická lovecká chata Wolfka, drobné kamenné stavby a nedaleký památečný kříž, ale také unikátní Jubilejní kámen knížete Johanna II. z Lichtenštejnu.

 

Johann II. – zkráceným titulem Jeho Jasnost Johann II. (Maria Franz Placidus), suverénní kníže a vládce domu Lichtenštejnů, vévoda Opavský a Krnovský, hrabě z Rietbergu, rytíř řádu zlatého rouna etc. etc. - žil v letech 1840 – 1929 a vládl v letech 1858 – 1929. Je to pravděpodobně „světový rekord“ mezi suverénními vládci – 71 let vlády. Patřilo mu 31 panství na Moravě, ve Slezku, v Čechách, Dolních Rakousech, Salcbursku a Lichtenštejnsku. Proslul také jako mecenáš vědy a umění.

 

V roce 1898 u příležitosti 40. jubilea jeho vlády se uskutečnila pozoruhodná akce, jejímž iniciátorem byl s největší pravděpodobností knížecí lesní rada Julius Wiehl, od roku 1897 ústřední ředitel lichtenštejnských lesů se sídlem v Olomouci. Tehdy byly ve všech lesních revírech všech panství (pravděpodobně ve 168) vysazeny skupiny dubů nazvané „Fürst Johannes- Eichen Gruppe“, u nichž byla navršena „mohyla“ z kamenů a do ní zasazena deska z opracovaného kamene s vytesaným nápisem :

FÜRST JOHANNES EICHEN
XXXX JÄHR.REG.JUBILEUM
      NOV.MDCCCXVIII

 V hospodářském plánu revíru Velká Morava z roku 1906 se lze dočíst zajímavé detaily k těmto „dubinám“. U jubilejních kamenů byla na jaře roku 1898 vysazena skupina dubů a to 20 kusů Quercus pendunculata (pravděpodobně dub letní), 20 ks Quercus sessiflora (pravděpodobně dub zimní) a 18 ks Quercus rubra (dub červený).
20 + 20 dubů mělo symbolizovat 40 let vlády, 18 dubů věk knížete při nástupu vlády a celkový počet 58 dubů udával věk knížete. Kromě významu pietního měly mít skupiny dřevin i význam vědecký – měly prokázat, jak duby prospívají na různých stanovištích a v různých nadmořských  výškách. Dubiny byly ohrazeny laťovým plotem, po jehož levé straně byly vysazeny douglasky a po pravé borovice vejmutovky.

Mimoto v tomtéž roce byly na všech lesních revírech zřízeny jubilejní kameny císaře Franze Josefa a u nich vysazeno 5 javorů klenů symbolizujících 50ti leté jubileum vlády. Jubilejní kameny knížete Johanna se zachovaly na více polesích v naší oblasti. Skupiny dubů u nich však až na výjimky nejsou zachovány.

 

Zdroj : informace zveřejněné společností LČR, s.p.

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Jubilejní kámen u "Svaté Trojice"