Návrh rozpočtu 2010

Zveřejněno: 23. 2. 2010

 

Rozpočet  rok  2010 

Rozpočtové  příjmy – návrh  rozpočtu

 

 

Par.      Pol.

 

Text

 

návrh

rozpočtu

 

 

 

 

 

0000

1111

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

1.300.000

0000

1112

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti

130.000

0000

1113

Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

120.000

0000

1121

Daň z příjmu právnických osob

1.500.000

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

2.900.000

0000

1332

Poplatky za znečištění ovzduší

500

0000

1337

Komunální odpad

252.000

0000

1341

Poplatek ze psů

14.000

0000

1342

Poplatek za rekreační pobyt

35.000

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

2.000

0000

1344

Poplatek ze vstupného

2.000

0000

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

32.000

0000

1361

Správní poplatky

26.000

0000

1511

Daň z nemovitostí

750.000

0000

2460

Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení

123.308

0000

4112

Dotace ze státního rozpočtu

175.000

0000

4134

Převody z rozpočtových účtů

37.000

0000

4139

Ostatní převody z vlastních účtů

25.000

 

 

Celkem bez par.

7.423.808

 

 

 

 

1019

2111

Příjmy z poskytování služeb

4.000

1019

2131

Pronájem pozemků

20.000

 

 

Celkem zemědělská činnost

24.000

 

 

 

 

1031

2329

Ostatní nedaňové příjmy

150.000

 

 

Celkem pěstební činnost

150.000

 

 

 

 

2310

2111

Voda poplatky za poskytování služeb

300.000

2310

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

5.000

2310

2324

Přijaté příspěvky a náhrady

11.096

 

 

Celkem pitná voda

316.096

 

 

 

 

3314

2111

Příjmy z poskytování služeb

2.000

 

 

Celkem činnosti knihovnické

2.000

 

 

 

 

3392

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

6.000

 

 

Celkem zájmová činnost v kultuře

6.000

 

 

 

 

3612

2132

Příjmy z pronájmu bytů

750.000

 

 

Celkem bytové hospodářství

750.000

 

 

 

 

3619

2141

Příjmy z úroků

20.173

 

 

Celkem ostatní programy rozvoje bydlení

20.173

 

 

 

 

3632

2111

Příjmy z poskytování služeb - hroby

2.000

 

 

Celkem pohřebnictví

2.000

 

 

 

 

3722

2111

Poskytování služeb

100.000

3722

2112

Příjmy z prodeje zboží

6.000

 

 

Celkem sběr a svoz komunálních odpadů

106.000

 

 

 

 

3723

2111

Příjmy z poskytování ostatních služeb

3.000

 

 

Celkem sběr a svoz ostatních odpadů

3.000

 

 

 

 

6171

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

3.000

6171

3111

OÚ – příjmy z prodeje pozemků

150.000

6171

3112

Příjmy z prodeje ost. nemov.

20.000

 

 

Celkem činnost místní správy

173.000

 

 

 

 

6310

2141

Příjmy z úroků

37.000

 

 

Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací

37.000

 

 

 

 

 

Celkem rozpočtové příjmy

9.013.077,00

 

 

 

F i n a n c o v á n í     

0000    8115                                                              1.717.745,70

 

 

 

Rozpočtové  výdaje

 

 

 Parg.     Pol.      

 

Text

 

 

  Návrh

rozpočtu

 

1019

5169

Nákup ostatních služeb

15.000

1019

5362

Platba daní a poplatků

10.000

1019

6130

Nákup pozemků

5.000

 

 

Celkem zemědělská a potravinářská činnost

30.000

1039

5169

Ostatní služby

100.000

1039

5139

Nákup materiálu

15.000

1039

5156

Pohonné hmoty a maziva

1.000

 

 

Celkem ostatní záležitosti lesního hospodářství

116.000

2143

5212

Cest. ruch –ostatní transf. pod. subj.

5.000

2212

5011

Platy  zaměstnanců v pracovní poměru

79.000

2212

5021

Ostatní osobní výdaje

20.000

2212

5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení

20.000

2212

5032

Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění

7.500

2212

5139

Nákup materiálu

70.000

2212

5156

Pohonné hmoty

30.000

2212

5169

Nákup ostatních služeb

50.000

2212

5171

Opravy a údržba

200.000

 

 

Celkem silnice

476.500

 

 

 

 

2221

5193

Výdaje na dopravní obslužnost

108.480

 

 

Celkem provoz veřejné silniční dopravy

108.480

 

 

 

 

2229

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

90.000

2229

5021

Ostatní osobní výdaje

1.000

2229

5031

Sociální pojištění

25.000

2229

5032

Zdravotní pojištění

10.000

2229

5173

Cestovné

4.000

 

 

Celkem ostatní záležitosti silniční dopravy

130.000

 

 

 

 

2310

5021

Ostatní osobní výdaje

21.000

2310

5139

Nákup materiálu

30.000

2310

5154

Elektrická energie

25.000

2310

5167

Školení

3.000

2310

5169

Nákup služeb

132.000

2310

5171

Opravy a údržba

40.000

2310

5362

Platby  daní a poplatků

25.000

2310

5363

Sankce a pokuty

10.000

2310

6121

Budovy, haly, stavby

500.000

 

 

Celkem pitná voda

786.000

 

 

 

 

2321

5021

Ostatní osobní výdaje

2.000

2321

5139

Materiál

5.000

2321

5154

Elektrická energie

10.000

2321

5169

Nákup ostatních služeb

40.000

2321

5171

Oprava a údržba

20.000

 

 

Celkem čištění a odvádění odpadních vod

77.000

 

 

 

 

3111

5021

Ostatní osobní výdaje

2.000

3111

5139

Materiál

2.000

3111

5166

Konzul.,porad,práv. služby

10.000

3111

5171

Opravy a udržování

50.000

3111

5175

Pohoštění

2.000

3111

5194

Věcné dary

2.000

3111

5331

Neinvestiční příspěvek

470.000

3111

6121

Budovy,stavby

540.000

 

 

Celkem předškolní zařízení

1.078.000

 

 

 

 

3113

5321

Neinvestiční dotace na žáky základní školy

116.800 org.

 

 

 

 

3314

5021

Ostatní osobní výdaje

26.000

3314

5139

Nákup materiálu

10.000

3314

5154

Elektrická energie

20.000

3314

5167

Služby školení a vzdělávání

2.000

3314

5171

Opravy a údržba

55.000

3314

5321

Neinvestiční dotace obcím

22.000

3314

5169

Nákup ostatních služeb

5.000

 

 

Celkem činnosti knihovnické

140.000

 

 

 

 

3392

5021

Ostatní osobní výdaje

10.000

3392

5139

Nákup materiálu

20.000

3392

5154

Elektrická energie

5.000

3392

5155

Pevná paliva

10.000

3392

5169

Nákup ostatních služeb

5.000

3392

5171

Opravy a údržba

30.000

3392

5166

Studie

30.000

3392

6121

Budovy,stavby

16.000

 

 

Celkem zájmová činnost v kultuře

126.000

 

 

 

 

3349

5021

Ostatní osobní výdaje

13.000

3349

5161

Služby   pošt

2.000

3349

5169

Nákup ostatních služeb

25.000

 

 

Clekem  záležitosti  sdělovacích prostředků

40.000

 

 

 

 

3322

5139

Nákup materiálu

5.000

3322

5171

Oprava a udržování

50.000

 

 

Celkem zachování a obnova kulturních památek

55.000

 

 

 

 

3326

5171

Opravy a udržování

130.000

 

 

Celkem zachování a obnova hodnot místního kult. děd.

130.000

 

 

 

 

3330

5223

Neinvestiční  transfery církvím

10.000

 

 

Celkem  činnosti registrovaných  církví

10.000

 

 

 

 

3399

5139

Nákup materiálu

6.000

3399

5175

Pohoštění

10.000

3399

5194

Věcné dary

3.000

3399

5169

Ostatní služby

500.000

 

 

Celkem ostatní záležitosti kultury

519.000

 

 

 

 

3419

5139

Nákup materiálu

3.000

3419

5222

Příspěvek na provozní náklady   OS

30.000

3419

5175

Pohoštění

2.000

3419

5194

Věcné dary

6.000

 

 

Celkem ostatní tělovýchovná činnost

41.000

 

 

 

 

3421

5229

Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org.

40.000

3421

6121

Budovy,stavby

12.000

 

 

Celkem využití volného času dětí a mládeže

52.000

3619

5660

FRB- nein. půjčky obyvatelstvu

210.000

 

 

 

 

3612

5139

Nákup materiálu

100.000

3612

5154

Elektrická energie

30.000

3612

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

10.000

3612

5168

Služby zpracování dat

5.000

3612

5169

Nákup ostatních služeb

50.000

3612

5171

Opravy a údržba

700.000

3612

6121

Budovy,stavby

60.000

 

 

Celkem bytové hospodářství

955.000

 

 

 

 

3631

5154

Elektrická energie

185.000

3631

5171

Opravy a udržování

180.000

3631

6121

Stavby, budovy

500.000

3631

5169

 

Nákup ostatních služeb

20.000

 

 

Celkem veřejné osvětlení

885.000

 

 

 

 

3632

5021

Ostatní osobní výdaje

6.000

3632

5139

Nákup materiálu

5.000

3632

5169

Nákup ostatních služeb

20.000

3632

5171

Opravy a údržba

20.000

3632

5156

Pohonné hmoty a maziva

4.000

 

 

Celkem pohřebnictví

55.000

 

 

 

 

3635

6119

Územní plán 

90.000

 

 

 

 

3639

5139

Nákup materiálu

20.000

3639

5156

Pohonné hmoty a maziva

50.000

3639

5171

Opravy a udržování

50.000

3639

5169

Nákup ostatních služeb

5.000

 

 

Celkem komunální služby

125.000

 

 

 

 

3721

5021

Ostatní osobní výdaje

4.000

3721

5169

Nákup ostatních služeb

5.000

 

 

Celkem sběr a svoz nebezpečného odpadu

9.000

3722

5021

Ostatní osobní výdaje

10.000

3722

5137

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

50.000

3722

5139

Nákup materiálu

10.000

3722

5164

Nájemné

18.000

3722

5169

Nákup ostatních služeb

500.000

 

 

Celkem sběr a svoz komunálních odpadů

588.000

 

 

 

 

3723

5169

Sběr a svoz ostatních odpadů

10.000

 

 

 

 

3745

5011

Platy zaměstnanců

91.000

3745

5031

Sociální pojištění

23.000

3745

5032

Zdravotní pojištění

9.000

3745

5021

Ostatní osobní výdaje

10.000

3745

5132

Ochranné pomůcky

5.000

3745

5134

Prádlo, oděv , obuv

5.000

3745

5139

Nákup materiálu

30.000

3745

5167

Služby školení

3.000

3745

5166

Studie

30.000

3745

5156

Pohonné hmoty

20.000

3745

5169

Ostatní služby

20.000

3745

5171

Opravy a udržování

20.000

3745

5137

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

40.000

 

 

Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

306.000

 

 

 

 

4351

5229

Ostatní nein. transfery neziskovým organizacím

20.000

 

 

Celkem osobní asistence,pečovatelská služba

20.000

4374

5229

Azylové domy

3.000

 

 

 

 

5512

5021

Ostatní osobní výdaje

3.000

5512

5134

Prádlo, oděv, obuv

20.000

5512

5139

Nákup materiálu

15.000

5512

5154

Elektrická energie

4.000

5512

5156

Pohonné hmoty

3.000

5512

5167

Školení

10.000

5512

5169

Nákup ostatních služeb

10.000

5512

5171

Opravy a údržba

40.000

5512

5173

Cestovné

3.000

5512

5137

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

60.000

 

 

Celkem požární ochrana – dobrovolná část

168.000

5519

5021

Ostatní  osobní výdaje

5.000

5519

5139

Nákup materiálu

5.000

5519

5169

Nákup ostatních služeb

10.000

5519

5171

Opravy a údržba

5.000

5519

5222

Nein. transfer OS

3.000

 

 

Celkem ostatní záležitosti požární ochrany

28.000

 

 

 

 

6112

5021

Ostatní osobní výdaje

7.000

6112

5023

Odměny členů zastupitelstva

700.000

6112

5031

Povinné pojistné na sociálním zabezpečení

180.000

6112

5032

Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění

65.000

6112

5139

Nákup materiálu

8.000

 

 

Celkem zastupitelstva obcí

960.000

 

 

 

 

6171

5011

Platy zaměstnanců

606.000

6171

5021

Ostatní osobní výdaje

15.000

6171

5031

Pojištění na sociální zabezpečení

152.000

6171

5032

Zdravotní pojištění

55.000

6171

5038

Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem

12.000

6171

5136

Knihy, tisk

20.000

6171

5137

Drobný hmotný majetek    

100.000

6171

5139

Nákup materiálu

170.000

6171

5154

Elektrická energie

80.000

6171

5156

Pohonné hmoty a maziva

60.000

6171

5161

Služby pošt

20.000

6171

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

72.000

6171

5163

Služby peněžních ústavů

73.000

6171

5166

Konzultační a poradenské služby

90.000

6171

5167

Školení a vzdělávání

10.000

6171

5168

Služby zpracování dat

35.000

6171

5169

Ostatní služby

140.000

6171

5171

Opravy a údržba

100.000

6171

5175

Pohoštění

10.000

6171

5173

Cestovné

3.000

6171

5179

Ostatní nákupy

15.000

6171

5321

Neinvestiční transfer obcím

             11.200

6171

5229

Neinvestiční dotace neziskovým organizacím

16.000

6171

5361

Nákup kolků

2.000

6171

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5.000

6171

5365

Platby daní a poplatků  krajům a obcím

3.000

6171

6122

Stroje , přístroje, zařízení

50.000

 

 

Celkem místní správa

1.925.200

 

 

 

 

6310

5163

Služby peněžních ústavů

45.000

 

 

Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací

45.000

 

 

 

 

6330

5342

Převody FKSP a sociálního fondu

37.000

6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

26.000

 

 

Celkem převody vlastním fondům v rozp. územní úr.

63.000

6402

5364

Celkem finanční vypořádání

68.842,70

6409

5139

Ostatní činosti

180.000

 

 

 

 

 

Celkem rozpočtové výdaje

10.730.822,70

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Návrh rozpočtu 2010