Pozvánka na zasedání nově zvoleného zastupitelstva 11.11.2010

Zveřejněno: 2. 11. 2010

 

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Malá Morava

 

 

Obecní úřad Malá Morava v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, svolaného dosavadním starostou obce Antonínem Marinovem  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Malá Morava - Zasedací místnost obecního úřadu ve Vysokém Potoku

Doba konání:

 

Čtvrtek 11.11. 2010  od 16:00

Navržený
program:

1)      Informace o rezignaci na mandát člena zastupitelstva a nástup náhradníka

2)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3)      Schválení programu

4)      Volba starosty a místostarosty

a)      určení počtu místostarostů

b)      určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c)      určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)     volba starosty

e)      volba místostarosty

 

5)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)      určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)      volba předsedy finančního výboru

c)      volba předsedy kontrolního výboru

d)     volba členů finančního výboru

e)      volba členů kontrolního výboru

 

6)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

7)      Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V Malé Moravě dne  2.11.2010  

 

.............................................

dosavadní starosta obce Malá Morava

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.11.2010

Jméno a podpis: Petr Pospíchal

Sejmuto z úřední desky dne: 12.11.2010

Jméno a podpis: Petr Pospíchal

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Pozvánka na zasedání nově zvoleného zastupitelstva 11.11.2010