Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009

Zveřejněno: 15. 2. 2010

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Obec Malá Morava předkládá „ Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2009 „

 

 

 

Za sledované období – leden až prosinec 2009:

 

Počet písemně podaných žádostí o informace : 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací : 0
Počet žádostí odložených : 0
Výše úhrady za poskytování informací :
-          za písemně podané žádosti : 0,- Kč

-          za ústně podané žádosti : 0,- Kč

Další informace vztahující se k uplatňování zákona : V průběhu roku 2009 poskytli zaměstnanci Obecního úřadu velké množství ústních, telefonických  a dalších informací osobám , které o to požádaly. Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.
 

 

 

 

V Malé Moravě dne 10.1.2010

 

 

 

                                                                                                        Antonín Marinov

                                                                                                          Starosta obce

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009