Místní část Vysoká

Zveřejněno: 11. 2. 2007

 

Historie místní části Vysoká

Nová Ves (Neudorf) je německá podhorská dědina, prostírá se pod lesem na jihovýchodním svahu Sviní hory (1088m). Jest politickou a katastrální ( 320 ha) obcí.
Nová Ves, zdá se, stojí na místě druhého, zaniklého Vojtíškova, který roku 1325 Jan Wustehube s jinými ještě vesnicemi daroval cisterciáckému klášteru v Kamenici. Vojtíškov ten husitskými válkami tak, jako jiné dědiny Staroměstska, zpustl a byl obnoven v XVI. Stol. kolštejnskou vrchností pod jménem Nová Ves. R.1563 kázal totiž Václav ze Zvole, pán na Kolštejně, Linhartu Lecklovi vystavěti v Nové vsi rychtu, obdaroval ho dvěma lány polí a dvěma lány úhoru, dovolil mu bráti z lesa dříví na louče, držeti ševce, rejčho, pekaře a pláteníka, volně čepovati víno a vařiti a nalévati pivo, pokud vrchnost nevystaví sama pivovaru. Kladské a svídnické pivo směl kdokoli volně prodávati. R. 1584 zavázal Hynek z Vrbna, pán na Kolštejně, listem novoveské sousedy, aby mu v „ budoucnu jako v minulosti „ místo skutečné roboty platili každý ročně půl zlatého.
Ves měla r. 1654 21 usedlostí s 484 měřicemi polí a 106 obyvatel. Rychtářem se 70 měřicemi polí byl Jiří Mick. R. 1669 byl dům s 20 měřicemi nově obsazen. R. 1763 narodil se v Nové Vsi otec německého hudebního skladatele Františka Schuberta. Děd skladatelův hájil svého času sedláky proti kolštejnské vrchnosti a dal postaviti u cesty u cesty mezi Novou Vsí a Vysokými Žibřidovicemi uměleckou barokní sochu Krista.
 
 Kapli Nejsvětější Trojice v Nové Vsi zbudovala obec r. 1786.
R. 1791 bylo tu 41 stavení s 299 obyvateli, r. 1839 42 domů s 253 obyvateli, r. 1921 55 domů, 251 katolických Němců, r. 1930 52 domů, 227 katolických obyvatel (226 Němců a 1 Čech)
Nová Ves má německou jednotřídku a spotřební spolek, jest přifařena do Vysokých Žibřidovic. Příslušný poštovní úřad má ve Vojtíškově, příslušnou četnickou stanici v Malé Moravě. Nejblíže na železniční zastávku má do Vysokých Žibřidovic nebo do Vlaského.

Fotogalerie

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Místní část Vysoká