Poplatek za odpady v roce 2010

Zveřejněno: 7. 1. 2010

 

Místní polatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za odpad") se v letošním roce změnil. 
 

 

Poplatek ve výši 420,- Kč na rok 2010 platí:
1. Každá fyzická osoba, která má v obci Malá Morava trvalý pobyt
2. Každá fyzická osoba, která v obci Malá Morava vlastní stavbu určenou, nebo sloužící k individuální rekreaci


Splatnost poplatku pro osoby s trvalým pobytem :
Za první pololetí do 30.dubna., za druhé pololetí do 31.října.
Splatnost poplatku pro vlastníky chat a chalup do 30.června


Platba je možná v hotovosti v pokladně obce, složenkou, nebo bezhotovostně na účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Králíky, číslo účtu : 6727-841/0100, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo.
UPOZORNĚNÍ PŘI BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ :
Bezhotovostní platbu je nutno předem poštou nebo emailem avizovat, aby ji bylo možno řádně zaúčtovat právě  k Vaší osobě. V avízu platby prosím uveďte své jméno, adresu trvalého pobytu, adresu chaty nebo chalupy a své rodné číslo, které použijete jako variabilní symbol platby.
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Poplatek za odpady v roce 2010