Průvodní dopis k výběrovému řízení

Zveřejněno: 16. 5. 2011

 

Výměna oken na budově obecního úřadu – výběr dodavatele prací
 
 
           
Dovolte mi aby jsem Vás oslovil s touto nabídkou. Obec Malá Morava vyhlašuje výběr dodavatele na provedení celkové výměny oken. Bližší identifikace akce je v příloze tohoto sdělení.
V případě, že by jste měli zájem o účast v řízení o výběru dodavatele, zašlete nám na výše uvedenou adresu finanční rozpočet na tuto akci, rozčleněný do jednotlivých položek dle druhu prací, množství a ceny a další povinné přílohy, nejpozději do 3.6.2011 do 14.00 hodin. Rozhodující pro výběr dodavatele bude ze 70 % cena a z 30 % reference a výběr bude schválen zastupitelstvem obce.
 
Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 724 186 911.
 
Antonín Marinov, starosta obce

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Průvodní dopis k výběrovému řízení