Specifikace výběrového řízení

Zveřejněno: 16. 5. 2011

 

 

Specifikace akce
 
 
 
1. Zadavatel prací : Obec Malá Morava se sídlem Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice IČ.: 00302970
 
2. Název akce : Výměna oken na budově obecního úřadu Malá Morava
 
3. Datum zahájení prací : Dle dohody po podepsání smlouvy o dílo
 
4. Datum ukončení prací : nejpozději do 30.9.2011
 
 
 
 
Stručný popis prací :
 
Výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová s izolačním trojsklem.
 
1.    Kompletní demontáž stávajících oken a jejich likvidace.
2.    Kompletní montáž výrobků, včetně jejich seřízení.
3.    Kompletní zednické zapravení vnitřních špalet omítkou, včetně vnitřní klenby poškozené při montáži. Malování vnitřních špalet.
4.    Kompletní zapravení venkovních špalet fasádním systémem, zatažení a vyhlazení poškozených míst externí omítkou. Nátěr fasádní barvou.
5.    Kompletní montáž vnitřních parapetů, tj. začištění parapetní roviny, začištění spáry pod parapetem a oprava poškozené stěny či vnitřního obložení.
 
 
 
Specifikace dodávky výplní otvorů:

 

 
Konstrukce oken:
Provedení oken z minimálně šestikomorových profilových systému o stavební hloubce minimálně 86 mm, barva bílá. Součinitel prostupu tepla Urámu a křídla = Uf ≤ 0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna UN = UW ≤ 0,90 Wm-2K-1.
Celoobvodové kování.
Současně musí navrhované řešení otvorových výplní vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění.
Profilový systém musí být schválen dle ČSN 730862.
 
Doplňky oken:
Sítě proti hmyzu
Vnitřní žaluzie ve stříbrné barvě
 
Zasklení:
Minimální požadavky na zaskleni jsou:
izolační trojsklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla izolačního dvojskla, s distančním rámečkem Ψ max. 0,05 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu Ug,skla = 0,7 W/m2K.
 
Doplňkové konstrukce:
Okna musí být vybavena minimálně pětikomorovým soklovým a parapetním profilem a parapetem komůrkovým plastovým. Spára v napojení parapetu na rám okna musí být vyplněna těsnicím materiálem, pro prachovou, průvanovou a difúzní uzávěru.
Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540 a vyhlášky 148/2007 Sb. parotěsně.
 
Klempířské práce:
Veškeré prováděné klempířské práce musí vyhovovat ČSN 733610.
 
Podrobnější informace, možnost prohlídky objektu po domluvě na tel. : 724186911
 
 
Požadavky na výplně otvorů
Zde jsou uvedeny pouze orientační rozměry výplní otvorů
 
 
 
1 ks dvoukřídlé okno OS š. 1155, v 1440
         + žaluzie na celé okno
         + vnitřní parapet
         + napojení na stávající venkovní parapet
2 ks dvoukřídlé okno OS š. 1160, v 1450
         + vnitřní parapet
         + napojení na stávající venkovní parapet
2 ks jednokřídlé okno OS š.930, v. 1430
         + síť proti hmyzu
         + nalepovací mřížka
         + vnitřní i venkovní parapet
10 ks dvoukřídlé okno OS š. 1155, v.1440
         + žaluzie na všechna okna
         + vnitřní parapet
         + napojení na stávající venkovní parapet
         + 5 ks sítí proti hmyzu
4 ks dvoukřídlé okno OS š. 1155, v. 1400
         + žaluzie na všechna okna
         + vnitřní parapet
         + napojení na stávající venkovní parapet
         + 2ks síť proti hmyzu
2 ks jednodílné okno sklopné š. 1150, v. 582
         + napojení na stávající venkovní parapet
1 ks jednodílné okno sklopné š. 1180, v 600
         + napojení na stávající venkovní parapet
1 ks jednodílné okno sklopné š. 1180, v. 680
         + napojení na stávající venkovní parapet
1 ks jednodílné okno sklopné š. 970, v. 350
         + napojení na stávající venkovní parapet
1 ks třídílné okno OS š. 1760, v. 1280
         + vnitřní parapet
         + napojení na stávající venkovní parapet
         + žaluzie na celé okno
         + 1ks síť proti hmyzu
2 ks jednodílné okno OS š. 545, v. 1300
         + vnitřní parapet
         + napojení na stávající venkovní parapet
         + žaluzie na obě okna
         + 2 ks sítě proti hmyzu
1 ks jednodílné okno sklopné š. 1144, v. 1140
         + napojení na stávající venkovní parapet
         + sklo zajišťující ochranu před vloupáním, tmavé sklo
         + nalepovací mřížka
1 ks jednodílné okno sklopné š. 1150, v. 1130
         + napojení na stávající venkovní parapet
         + sklo zajišťující ochranu před vloupáním, tmavé sklo
         + nalepovací mřížka
1 ks jednodílné okno sklopné š. 1100, v. 1150
+ napojení na stávající venkovní parapet
         + sklo zajišťující ochranu před vloupáním, tmavé sklo
         + nalepovací mřížka
 
 
Povinné přílohy cenové nabídky:
 
  1. Čestné prohlášení zájemce, že jeho nabízené řešení zajišťuje splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a současně je certifikováno podle zákona č. 22/1997 .
  2. Čestné prohlášení zájemce, že jeho nabídková cena je konečná, obsahuje všechny práce a materiály, které jsou k provedení zakázky dle zadání potřebné a že navrhované řešení vyhoví požadavkům zadavatele.
  3. Čestné prohlášení (nebo jiné osvědčení) o tom, že výplně otvorů byly vyrobeny v ČR
  4. Originál, nebo ověřená kopie výpisu z OR
  5. Prohlášení o shodě na výrobky
  6. Kopie certifikátu ISO 9001
  7. Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.
 
V Malé Moravě dne 14.5.2011                                        
 
Antonín Marinov
Starosta obce
 
 
 
                                                       

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Specifikace výběrového řízení