Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 30. 5. 2011

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Starosta obce svolává

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ MORAVA

Dne 9.6.2011 v 16.00 hodin v kulturní místnosti domu č.p. 66 v Podlesí
Program :
Výsledek přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet obce za rok 2010, rozpočtové změny, výběr dodavatele na stavební úpravy OÚ, majetkové záležitosti, pronájmy bytů, prodej budovy v Podlesí, souhlasy s přijetím dotace, úprava veřejných prostranství v obci, kalkulace nákladů na pitnou vodu, smlouva o převodu nemovitostí s Olomouckým krajem, souhlasy se stavbami, informace o průběhu tvorby územního plánu, protipovodňová opatření a další.                                                         
                                                                                            
Zveme všechny občany                                                                       
 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce