Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 7.6.2012

Zveřejněno: 29. 5. 2012

 

Starosta obce svolává

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ MORAVA

Dne 7.6.2012 v 16.00 hodin v kulturní místnosti domu č.p. 66 v Podlesí
Program :
Výsledek přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet obce za rok 2011, rozpočtové změny, výběr dodavatele na stavbu multifunkční plochy a parkoviště, směny pozemků, pronájmy bytů, souhlasy s přijetím dotací, stanovení ceny vody, Obecně závazná vyhláška o společném školském obvodu, věcná břemena, poskytnutí finančních příspěvků, souhlasy se stavbami, pasportizace komunikací, informace o činnosti obecního úřadu, zpráva o výsledku daňové kontroly a další.                                                          
Zveme všechny občany                                                                       
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 7.6.2012