Pracoviště CzechPoint

Co je Czech POINT:
Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou. Je to projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.
Z pracoviště Czech POINT lze odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.

Upozornění !
Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Czech POINT poskytuje:

 • Výpis z Katastru nemovitostí bez mapových podkladů!!!

 • Výpis z Obchodního rejstříku

 • Výpis z živnostenského rejstříku

 • Výpis z Rejstříku trestů

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče

 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Podání do registru účastníků provozu MA ISOH (Modul Autovraky

 • Výpis z insolvenčního rejstříku

 • Autorizovanou konverzi dokumentů na žádost

 • Podání žádosti o  zřízení datové schránky 

 • Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky

 • Opětovné vydání  přístupových údajů do datové schránky  

 • Výpisy ze Základních registrů

Správní poplatky:

 • Legalizace
  za ověření každého podpisu na listině (legalizace) 30,- Kč

 • Vidimace
  za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30,- Kč za každou i započatou stránku

 • Výpis z katastru nemovitostí
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

 • Výpis z obchodního rejstříku
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

 • Výpis z živnostenského rejstříku
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

 • Výpis z bodového hodnocení řidičů
  Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,- Kč a za každou další  50,- Kč.

 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

 • Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

 • Výpis z insolvenčního rejstříku 
  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

 • Výpis z rejsříku trestů                                                                                                         V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100 - Kč (od 1.1.2012) jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek. 
  V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale žadatel si zakoupí  kolek v hodnotě 100 Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

 • Provedení autorizované konverze dokumentu  do elektronické podoby
  30,- Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny (včetně CD/DVD)     

 • Provedení autorizované konverze dokumentu  z  elektronické podoby  do listinné podoby
  30,- Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny

 • Žádost o zřízení datové schránky -  bezplatně   

 • Zneplatnění přístupových údajů DS - bezplatně

 • Opětovné vydání přístupových údajů DS- 200,-Kč

 • Výpisy ze Základních registrů (od 1.7.2012) - poplatky za ověřené výpisy ze ZR se řídí zákonem o správních poplatcích, výše poplatku je 100,-Kč za každý jednotlivý výpis

Jste zde: Úvod > CzechPoint