Záměr pronájmu bytu č.p. 135 Podlesí

Zveřejněno: 11. 5. 2009

 

O Z N Á M E N Í

 

Obec Malá Morava nabízí k pronájmu volný byt v Malé Moravě, místní části  Podlesí č. p.135.

 

 

Předmětem pronájmu je nemovitost  -  byt umístěný v č.p. 135 v obci Malá Morava, místní část Podlesí. Jedná se o pronájem bytu velikost 3+1, celková plocha 59 m2, kvalita standard, přízemí. Byt je v dobrém stavu s ústředním topením, elektrický kotel. Měsíční nájemné za vybavení bytu činí cca 240,-Kč.

 

Měsíční holé nájemné :

(bez záloh na služby a nájemného za vybavení)

 

cca: 990,- Kč

Prohlídka bytu a bližší informace po dohodě s p. Kubaníkem na tel. 607 825 601

 

Podmínky pronájmu

 

Podmínkou je uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou – 1 rok ( po uplynutí této doby, kdy bude zjištěno, že nájemce řádně platí nájem za byt dle nájemní smlouvy, bude smlouva prodloužena).

 

 

Podmínky podání žádosti

 

-       věk minimálně 18 let

-       žadatel není a nebyl v posledních třech letech dlužníkem obce.

 

 

Náležitosti žádosti

 

-       jméno, příjmení a přesná adresa trvalého bydliště žadatele, datum narození, telefon

-       počet členů rodiny žijících se žadatelem ve společné domácnosti, včetně nezletilých dětí

-       informace o zaměstnání a měsíčním příjmu členů domácnosti

-       údaj o bytových poměrech žadatele za období předchozích dvou let

-       údaj o tom, zda je žadatel majitelem či spolumajitelem bytu či domu s byty.

 

 

 

 

V případě zájmu zašlete žádost, včetně všech náležitostí na výše uvedenou adresu obce

nejpozději do 21.05.2009.

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Záměr pronájmu bytu č.p. 135 Podlesí