Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce - nejdůležitější samosprávný orgán obce. K základním pravomocem obce patří: schvalování rozpočtu obce; schvalování vyhlášek; zřízení obecní policie; schvalování územních a regulačních plánů; rozhodování o převodu a zástavě obecního nemovitého majetku.

Zastupitel - člen zastupitelstva má ve své funkci tyto práva - předkládat zastupitelstvu, radě, výborům a komisím návrhy na projednání; vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy; požadovat od zaměstnanců obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce.

Kontakty

Jste zde: Úvod > Organizační složky > Zastupitelstvo obce