Periodický tisk - Devítka

Devítka Občasník obce Malá Morava pro místní části Malou Moravu, Vojtíškov, Podlesí, Vysoký Potok, Sklené, Zlatý Potok, Křivou Vodu, Vlaské a Vysokou. Na Ministerstvu kultury ČR registrováno dne 15.12.2008, evidenční číslo MK ČR 18670. Vydavatel : Obec Malá Morava, IČ : 00302970, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice Odpovědný redaktor : Petr Mahel Redakční rada : Kamila Tóthová, Jaroslava Cehová, Arnošt Juránek E-mail na redakci : devitkamm@seznam.cz Tisk : OFTIS Ústí nad Orlicí, J.Nygrina 336, 562 01 Ústí nad Orlicí Distribuci zajišťuje Obec Malá Morava. V případě, že nedostáváte tištěnou verzi Devítky zdarma do Vašich poštovních schránek, informujte nás o této skutečnosti na obec@obecmalamorava.cz a situaci napravíme.

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Periodický tisk - Devítka