Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Malá Morava
Malá Morava

Současnost

Malá Morava má střední nadmořskou výšku 585 m a je rozložena při stejnojmenném vodním toku. Katastr Malé Moravy se postupně zvedá z údolí řeky Moravy, jímž prochází silnice a železniční trať z Hanušovic do Čech, k západu do prvních kopců ze skupiny Králického Sněžníku a směrem na jih až k hoře Jeřáb, nejvyššímu bodu Hanušovické vrchoviny.

Dnešní podoba obce vznikala postupným spojováním okolních obcí (Vojtíškov, Vysoká, Podlesí, Křivá Voda, Vlaské, Vysoký Potok, Zlatý Potok a Sklené), ležících na svazích Hrubého Lesa a Králického Sněžníku, v jeden správní celek. Těmto obcím byl společný nepříznivý vývoj, zejména po druhé světové válce odsunem původních obyvatel německé národnosti a nedostatečným dosídlením nových obyvatel.

Na severní část obce navazuje místní část Sklené, která tvoří hranici s Pardubickým krajem a také hranici s Polskem. Další části, které byly k obci připojeny, se nacházejí v blízkém okolí a z některých vznikají vyhledávané chatařské oblasti.

V současnosti v Malé Moravě a okolních vesnicích žije pouze zlomek obyvatel z původního počtu, který zde žil při sčítání  v roce 1900. Ale i přesto je zde poměr živo. Místní zemědělci hospodaří na farmách, které vzhledem k podmínkám a poloze obce přešly na ekologické zemědělství. Za zmínku stojí také chov ryb v pstruží líhni a provoz výrobny masných výrobků.

Příroda v okolí je velmi zachovalá. Jsou zde ideální podmínky pro turistiku, zejména cyklo a agroturistiku. K vidění jsou také unikátní kamenné stavby a zachovalé pevnosti z dob mobilizace, které tvořily hradbu na někdejších hranicích s Německem.

Obec nabízí velkou spoustu kulturních památek. Na poutních místech „Svatá Trojice“ a nedalekém „klášteru na Hoře Matky Boží“ na Hedeči, jsou pravidelně pořádány bohoslužby a poutě.

V místní části Vysoká se nachází kaple Nejsvětější Trojice. Za přispění rakouských a německých sudetských obyvatel zde byl vybudován památník Franze Schuberta, jako památka na narození místního rodáka, otce tohoto významného hudebního skladatele. I zde je každoročně pouť.

V zimě obec nabízí velké množství udržovaných lyžařských tras a sjezdovek. V blízkém okolí je možno využít lyžařské střediska na Dolní Moravě a ve Starém Městě pod Sněžníkem.

Statistické údaje o obci

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Tabulka obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

2. Obyvatelstvo podle věku

Tabulka obyvatelstvo podle věku

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Tabulka obyvatelstvo podle stupně vzdělání

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Tabulka obyvatelstvo podle národnosti

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Tabulka obyvatelstvo podle náboženského vyznání

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Tabulka obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Tabulka ekonomicky aktivní podle odvětví

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol

Tabulka vyjíždějící do zaměstnání a škol

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Tabulka počty domácností podle typu domácnosti

10. Domovní fond

Tabulka domovní fond

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení

Tabulka domy podle počtu podlaží a technického vybavení

12. Bytový fond

Tabulka bytový fond

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu

Tabulka obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení

Tabulka technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení

 

Mohlo by Vás zajímat