Počasí

Uzavírky komunikací Sklené

Podmínky uzavírky komunikací ve Vysokém Potoku.

Horské káry na Králičáku. Více informací zde ....

 

Program zodpovědného nakládání s odpady v obci. Více informací zde ....

Místní poplatek za provozování systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů je v letošním roce ve stejné výši jako loni, tj. 510,- Kč na poplatníka. Můžete jej zaplatit i bezhotovostně na  účet 6727841/0100. Abychom Vaši platbu mohli správně zaúčtovat, je nezbytné abyste také zaslali avízo této platby na emailovou adresu s.pospichalova@obecmalamorava.cz, s uvedením jména a příjmení poplatníka s údajem o trvalém bydlišti v obci a adresu vlastněné budovy pro individuální rekreaci. Od roku 2019 jsou nově zavedeny také slevy na poplatku pro všechny, kdo se zapojil do systému inteligentního nakládání s odpady. Výši slevy naleznete na svém odpadovém účtu po přihlášení na www.mojeodpadky.cz. Další novinkou je splatnost poplatku pro všechny poplatníky až do 30.6.2019.

Pořádáte jakoukoli akci a máte zájem o její propagaci na stránkách obce? Zašlete nám podrobnosti na obec@obecmalamorava.cz a my je zde rádi zveřejníme.
 

Obecní úřad informuje

Nové dokumenty na úřední desce

11.07.2019 Uzavírka

11.07.2019 Uzavírka

11.07.2019 Uzavírka

11.07.2019 Uzavírka

19.06.2019 Oznámení o zveřejnění Účetní závěrky obce Malá Morava za rok 2018

Úřední deska

Nové články na webu

11. 7. 2019Uzavírka komunikace Sklené [PDF, 98.61 KB]

25. 6. 2019Horské káry na Králičáku [PDF, 279.8 KB]

19. 6. 2019Účetní závěrka obce Malá Morava za rok 2018 [PDF, 17.3 MB]

19. 6. 2019Účetní závěrka MŠ Malá Morava za rok 2018 [PDF, 15.2 MB]

19. 6. 2019Schválený Závěrečný účet obce Malá Morava za rok 2018 [PDF, 15.53 MB]

Archiv článků