Počasí

Poutní slavnost v Podlesí 22.7.2018 od 10:00 v kostele svaté Maří Magdaleny. Plakát ke stažení zde >>.

Program zodpovědného nakládání s odpady v obci. Více informací zde ....

 

Malomoravské slavnosti 2018 se budou konat 11.8.2018 od 14. hodin na fotbalovém hřišti v Podlesí

 

 

 

 

 

 

Místní poplatek za provozování systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů je v letošním roce ve stejné výši jako loni, tj. 510,- Kč na poplatníka. Můžete jej zaplatit i bezhotovostně na  účet 6727841/0100. Abychom Vaši platbu mohli správně zaúčtovat, je nezbytné abyste také zaslali avízo této platby na emailovou adresu s.pospichalova@obecmalamorava.cz, s uvedením jména a příjmení poplatníka s údajem o trvalém bydlišti v obci a adresu vlastněné budovy pro individuální rekreaci.

 

 

 Pořádáte jakoukoli akci a máte zájem o její propagaci na stránkách obce? Zašlete nám podrobnosti na obec@obecmalamorava.cz a my je zde rádi zveřejníme.