Počasí

ČEZ DISTRIBUCE a.s. oznamuje občanům, že bude provádět  pravidelný odečet elektrické energie v obci MALÁ MORAVA, SKLENÉ, ZLATÝ POTOK, VYSOKÝ POTOK, PODLESÍ, KŘIVÁ VODA, VOJTÍŠKOV, VLASKÉ, VYSOKÁ od pá-5.4. do čt-11.4. 2019.  Prosíme proto občany, aby zpřístupnili v těchto dnech své elektroměrové rozvaděče a zajistili svá zvířata tak, aby nezpůsobila zranění našim pracovníkům.  V případě, že nebudete v uvedeném čase doma, zanechte stavy elektroměru na viditelném místě pro našeho pracovníka. Dále upozorňujeme, že naši pracovníci  jsou vybaveni služebním průkazem, který na vyžádání předloží. Odečet elektrické energie se týká všech odběratelů, i v případě jiného dodavatele elektrické energie.

 

Program zodpovědného nakládání s odpady v obci. Více informací zde ....

Místní poplatek za provozování systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů je v letošním roce ve stejné výši jako loni, tj. 510,- Kč na poplatníka. Můžete jej zaplatit i bezhotovostně na  účet 6727841/0100. Abychom Vaši platbu mohli správně zaúčtovat, je nezbytné abyste také zaslali avízo této platby na emailovou adresu s.pospichalova@obecmalamorava.cz, s uvedením jména a příjmení poplatníka s údajem o trvalém bydlišti v obci a adresu vlastněné budovy pro individuální rekreaci. Od roku 2019 jsou nově zavedeny také slevy na poplatku pro všechny, kdo se zapojil do systému inteligentního nakládání s odpady. Výši slevy naleznete na svém odpadovém účtu po přihlášení na www.mojeodpadky.cz. Další novinkou je splatnost poplatku pro všechny poplatníky až do 30.6.2019.

Pořádáte jakoukoli akci a máte zájem o její propagaci na stránkách obce? Zašlete nám podrobnosti na obec@obecmalamorava.cz a my je zde rádi zveřejníme.