Počasí

Od 27.9.2018 do 8.10.2018 MUDr.Ivo Novák neordinuje. Zastupuje MUDr.Burešová ve svých ordinačních hodinách

 

VOLBY 2018

Více informací zde >>

 

 

Z důvodu dlouhotrvajícího sucha, výrazného poklesu hladiny spodní vody a nárůstu spotřeby, vydává Obecní úřad Malá Morava zákaz zalévání zahrad, trávníků, napouštění bazénů a umývání aut pitnou vodou z vodovodu Malá Morava.

 

Zákaz platí od 1.8.2018 do odvolání.

 

 

Apelujeme na občany, aby tento zákaz dodržovali a s vodou maximálně šetřili. V opačném případě se může stát, že pitná voda dojde úplně a nebude ani k pitným účelům. Nouzové zásobování vodou pak může být řešeno například dodávkou balené vody. V případě porušení zákazu volejte na telefonní číslo obecního úřadu 583 240 161.

Program zodpovědného nakládání s odpady v obci. Více informací zde ....

 

 

 

 

 

 

Místní poplatek za provozování systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů je v letošním roce ve stejné výši jako loni, tj. 510,- Kč na poplatníka. Můžete jej zaplatit i bezhotovostně na  účet 6727841/0100. Abychom Vaši platbu mohli správně zaúčtovat, je nezbytné abyste také zaslali avízo této platby na emailovou adresu s.pospichalova@obecmalamorava.cz, s uvedením jména a příjmení poplatníka s údajem o trvalém bydlišti v obci a adresu vlastněné budovy pro individuální rekreaci.

 

 

 Pořádáte jakoukoli akci a máte zájem o její propagaci na stránkách obce? Zašlete nám podrobnosti na obec@obecmalamorava.cz a my je zde rádi zveřejníme.