Počasí

Informujeme občany o přerušení dodávek pitné vody v Podlesí a Vojtíškově. Bude prováděno pravidelné čištění vodovodního potrubí.  V úterý 21. května bude přerušena dodávka vody v Podlesí, od 8:00 do 18:00 hodin. Ve středu 22. května bude přerušena dodávka pitné vody ve Vojtíškově, od 8:00 do 18:00 hodin. Po čištění může dojít ke krátkodobému zakalení vody v přípojkách, a proto se omlouváme za vzniklé komplikace.

Program zodpovědného nakládání s odpady v obci. Více informací zde ....

Místní poplatek za provozování systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů je v letošním roce ve stejné výši jako loni, tj. 510,- Kč na poplatníka. Můžete jej zaplatit i bezhotovostně na  účet 6727841/0100. Abychom Vaši platbu mohli správně zaúčtovat, je nezbytné abyste také zaslali avízo této platby na emailovou adresu s.pospichalova@obecmalamorava.cz, s uvedením jména a příjmení poplatníka s údajem o trvalém bydlišti v obci a adresu vlastněné budovy pro individuální rekreaci. Od roku 2019 jsou nově zavedeny také slevy na poplatku pro všechny, kdo se zapojil do systému inteligentního nakládání s odpady. Výši slevy naleznete na svém odpadovém účtu po přihlášení na www.mojeodpadky.cz. Další novinkou je splatnost poplatku pro všechny poplatníky až do 30.6.2019.

Pořádáte jakoukoli akci a máte zájem o její propagaci na stránkách obce? Zašlete nám podrobnosti na obec@obecmalamorava.cz a my je zde rádi zveřejníme.