Počasí

Nástěnný kalendář na rok 2018, s historickými fotografiemi z obce, je k prodeji za 120,- Kč. Koupit si jej můžete na obecním úřadě, popřípadě Vám jej můžeme zaslat poštou.

Program zodpovědného nakládání s odpady v obci. Více informací zde ....

 

Malomoravské slavnosti

 

 

 

 

Fotky ze slavností ke stažení zde..........

Video ze slavností ke stažení zde..........

 

Místní poplatek za provozování systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů je v letošním roce ve stejné výši jako loni, tj. 510,- Kč na poplatníka. Můžete jej zaplatit i bezhotovostně na  účet 6727841/0100. Abychom Vaši platbu mohli správně zaúčtovat, je nezbytné abyste také zaslali avízo této platby na emailovou adresu s.pospichalova@obecmalamorava.cz, s uvedením jména a příjmení poplatníka s údajem o trvalém bydlišti v obci a adresu vlastněné budovy pro individuální rekreaci.

 

 

 Pořádáte jakoukoli akci a máte zájem o její propagaci na stránkách obce? Zašlete nám podrobnosti na obec@obecmalamorava.cz a my je zde rádi zveřejníme.